Datum: 20. 3. 2023

Na podlagi 19. člena Statuta Športnega društva Grosuplje

                                       S K L I C U J E M

3. sejo zbora članov Športnega društva Grosuplje, ki bo v

petek, dne 14. aprila 2023 ob 18.00 uri,

v jedilnici OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, Grosuplje.

 

Predlog dnevnega reda:

1.     Izvolitev organov za vodenje zbora članov,

2.     Poročilo preštevalne komisije,

3.     Poročilo o delu, realizacija finančnega plana ŠD Grosuplje in zaključni račun za leto 2022,

4.     Poročilo nadzornega odbora,

5.     Razrešitev dosedanjih organov in volitve novih organov ŠD Grosuplje

6.     Plan dela in finančni načrt ŠD Grosuplje za leto 2022,

7.     Razno.

Naprošam člane društva, da se seje zanesljivo udeležite.

                                                                                                   Predsednica ŠD Grosuplje

                                                                                                        Miroslava Kadunc l.r.

Vabljeni: – Marija Mayer – predsednica Nadzornega odbora ŠD Grosuplje

                 – Anica Kastelec – računovodkinja ŠD Grosuplje

                 – Predstavnik ZŠO Grosuplje

                 – člani ŠD Grosuplje


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder