Volitve članov organov ŠDG

Zadeva:   Priprava kandidatne liste za volitve v organe Športnega društva Grosuplje     V skladu s statutom ŠD Grosuplje je mandatna doba članov v organih ŠD Grosuplje štiri (4) leta (15. člen). Zdajšnji člani v organih ŠD Grosuplje so bili izvoljeni leta 2019, tako da se njihov mandat z letošnjim Preberi več…