Zadeva:   Priprava kandidatne liste za volitve v organe Športnega društva Grosuplje

 

 

V skladu s statutom ŠD Grosuplje je mandatna doba članov v organih ŠD Grosuplje štiri (4) leta (15. člen). Zdajšnji člani v organih ŠD Grosuplje so bili izvoljeni leta 2019, tako da se njihov mandat z letošnjim letom izteka. To pomeni, da bo potrebno na letošnjem rednem zboru članov ŠD Grosuplje izvoliti nove zasedbe organov ŠD Grosuplje.

Zbor članov ŠD Grosuplje voli naslednje organe: predsednika (glej člen 23), tajnika (glej člen 24), tri člane upravnega odbora (glej člen 15), tri člane nadzornega odbora (glej člen 19) in tri člane disciplinske komisije (glej člen 20). V skladu s peto alineo 7. člena statuta ŠD Grosuplje imajo pri pripravi kandidatne liste za volitve v organe ŠD Grosuplje pravico sodelovati vsi člani ŠD Grosuplje s plačano članarino za vadbeno sezono 2022-2023. Člane društva zato pozivamo, da vložijo kandidature za organe ŠD Grosuplje v katerih bi želeli aktivno delovati. Kandidature (na predpisanem obrazcu) morajo prispeti na sedež ŠD Grosuplje do petka, 7. aprila 2023. Pozneje prispelih kandidatur se NE bo upoštevalo!

Na koncu je potrebno še opozoriti, da je članstvo v nadzornem odboru nezdružljivo s članstvom v ostalih voljenih organih ŠD Grosuplje.

 

Grosuplje, 20. marec 2023

                                                                                            Predsednica ŠD Grosuplje

                                                                                                Miroslava Kadunc l.r.


0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder