Sklic 2.seje ZBORA ČLANOV ŠD Grosuplje

ŠPORTNO DRUŠTVO GROSUPLJE

Adamičeva 29

1290 Grosuplje

Datum: 18. 5. 2022

Na podlagi 19. člena Statuta Športnega društva Grosuplje

S K L I C U J E M

  1. sejo zbora članov Športnega društva Grosuplje, ki bo v

 

četrtek, dne 26. maja 2022 ob 17.00 uri,

v jedilnici OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40a, Grosuplje.

Predlog dnevnega reda:

  1. Izvolitev organov za vodenje zbora članov,
  2. Poročilo preštevalne komisije,
  3. Poročilo o delu, realizacija finančnega plana ŠD Grosuplje in zaključni račun za leto 2021,
  4. Poročilo nadzornega odbora,
  5. Plan dela in finančni načrt ŠD Grosuplje za leto 2022,

Naprošam člane društva, da se seje zanesljivo udeležite.

                                                                                                   Predsednica ŠD Grosuplje

                                                                                                        Miroslava Kadunc l.r.

Vabljeni: – Marija Mayer – predsednica Nadzornega odbora ŠD Grosuplje

                 – Anica Kastelec – računovodkinja ŠD Grosuplje

                 – Predstavnik ZŠO Grosuplje

                 – člani ŠD Grosuplje

Kategorije: ZGODOVINA

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Avatar placeholder